Video Funk is een digitaal bureau dat zich focust op praktisch en slim vormgegeven webapplicaties
die aansluiten op uw manier van werken. Zijn er steeds terugkomende zaken waar u wekelijks veel uren
van uw kostbare tijd aan besteedt? Wij kunnen een webapplicatie ontwerpen die hier een einde aan maakt.